Betaine Nedir? Ne işe Yarar?

Betaine Nedir Ne işe Yarar

Betain, kalp hastalıklarıyla savaşmada, vücut kompozisyonunu iyileştirmede. Ve kas kazanımı ile yağ kaybını artırmada potansiyel faydaları olduğu gösterilen bir amino asittir. Bunun çoğunlukla vücutta protein sentezini teşvik etme yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Daha önce hiç betain duymadınız mı? Trimetilglisin olarak da bilinir. Son zamanlarda takviye ürünlerinde daha popüler hale geliyor ancak aslında yeni bir besin değil.

Uzun bir süredir kalp hastalıklarını önlemedeki olumlu etkileri araştırılmış olsa da. Betain, egzersize odaklı ve enerji takviyeleri, protein tozları ve egzersiz performansını. Ve vücut kompozisyonunu iyileştirmeye yönelik diğer ürünlere son zamanlarda daha sık dahil edildi.

Betain Nedir?

Betain, bir trimetilglisin ve besin olan kolinden türevidir. Başka bir deyişle, kolin, betain için bir “öncül”dür ve vücutta sentezlenebilir olması için mevcut olması gerekir.

Amino asit glisin ile kombinasyon halinde kolin tarafından oluşturulur.

Folat ve B12 vitamini de dahil olmak üzere bazı B vitaminleri gibi, betain de “metil donörü” olarak kabul edilir. Bu, vücuttaki karaciğer fonksiyonuna, detoksifikasyona ve hücresel işleve yardımcı olduğu anlamına gelir.

En önemli rolü, vücudun yağları işlemesine yardımcı olmaktır.

Takviye ürün formunda betain ne için kullanılır?

Muhtemelen betain'in en kapsamlı araştırılan faydası, kandaki amino asit homosisteinin metionine dönüşümünü desteklemesidir.

Amino asitler birçok vücut fonksiyonları için gerekli olan kritik bileşikler olmalarına rağmen, çalışmalar gösteriyor ki. Yüksek homosistein seviyeleri kan damarları için zararlı olabilir. Ve ateroskleroz (arter tıkanması) adı verilen duruma yol açan potansiyel plak birikimini geliştirebilir.

Sağlık Faydaları

1. Kalp Sağlığını Destekler

Betain, özellikle kalp hastalığı riskinin düşürülmesiyle doğrudan ilişkili olan. Plazma homosistein seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak bilinir. Yüksek homosistein seviyeleri, kardiyovasküler hastalık için potansiyel bir risk faktörüdür. Ancak çalışmalar, bu durumun normal betain takviyesi yoluyla azaltılabileceğini önermektedir.

15 μmol/L'den yüksek plazma homosistein seviyeleri. Yetişkin popülasyonun tahmini %5'inde ve kardiyovasküler hastalığı ve inme geçirenlerin %50'sinde mevcuttur.

2013 yılında yapılan bir çalışmaya göre, “6 haftalık en az günde 4 g betain takviyesi plazma homosistein seviyesini düşürebilir.”

Betain, yüksek homosistein seviyesi nedeniyle arterlerin sertleşmesi ve tıkanmasıyla mücadeleye yardımcı olarak kalp krizi, felç. Ve diğer kalp hastalıkları riskini azaltmada faydalı olabilir.

2. Anti-inflamatuar Etkileri Vardır

Yeni araştırmalar, betain'in obezite, diyabet, kanser ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere çok sayıda hastalığa karşı koruma sağlayan. Anti-inflamatuar işlevlere sahip olduğunu gösteriyor. Bu koruyucu etkiler, kısmen oksidatif strese karşı savunma yapma, inflamatuar yanıtları inhibe etme, enerji metabolizmasını düzenleme ve apoptozu hafifletme yeteneklerinden kaynaklanmakta. Bu yetenekler ise betain'in kükürt içeren amino asit metabolizmasındaki rolü sayesinde mümkün olmaktadır.

3. Kas Kütlesini Geliştirmeye Yardımcı Olabilir

Klinik çalışmalardan elde edilen araştırmaların sonuçları karışık ve insanlar üzerindeki çalışmalar sınırlı olsa da. Devam eden betain takviyesinin yağ (adipoz) kütlesini azalttığı ve hayvan çalışmalarında. Ve seçici insan çalışmalarında kas kütlesini artırdığı gösterilmiştir.

Bugüne kadar, güç ve kas kütlesi oluşturmak için betainin faydalarının olup olmadığını araştırmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Farklı çalışmalar farklı sonuçlar göstermiştir.

Bir 2010 çalışması, betain takviyesinden sonra artan kas gücü çıktısını ve kas kuvveti üretimini bildirmiştir. Başka bir 2009 çalışması, aktif kolej öğrencisi erkeklerde betain desteğinin iki hafta boyunca egzersizler sırasında kas dayanıklılığını. Ve tekrar sayısını arttırdığını bulmuştur.

2013 yılında yapılan bir araştırma, altı haftalık betain takviyesinin vücut kompozisyonunu. Kol boyutunu ve bench press çalışma kapasitesini iyileştirdiğini. İdrar homosistein seviyesindeki artışı hafiflettiğini; ve güç artışı eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Aynı şekilde, Journal of the International Society of Sports Nutrition tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada. Katılımcılar altı haftalık betain takviyesinin vücut kompozisyonu, güç, dayanıklılık ve yağ kaybı üzerindeki etkilerini test etmişlerdir.

Betain takviyesi altı hafta sonra, katılımcılar geliştirilmiş vücut kompozisyonu, kol kası büyüklüğünde artış. ve Göğüs presi ile egzersiz yapma kapasitesinde artış göstermiştir.

Öte yandan, 2017'de yapılan bir sistematik gözden geçirme, yedi çalışmayı incelemiş. Ve sadece iki tanesinde betain takviyesi ile güç veya performans artışı bildirilmiştir. Kalan beş çalışma, takviye ile herhangi bir güç veya performans sonucu ölçümünde değişiklik göstermemiştir.

4. Yağ Kaybına Yardımcı Olabilir 

Bazı araştırmalara göre, betain takviyesi vücudun besinleri işleme ve parçalama şeklini değiştirmede faydalı olabilir. Bu da kas dokusuna zarar vermeden veya kas kütlesini kaybetmeden daha hızlı yağ yakma yeteneği sağlar ve yağ kaybını destekler.

2018'de yapılan çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma. Betain takviyesinin kadın kolej sporcuları arasında yağ kütlesindeki azalmayı artırabileceğine dair kanıtlar ortaya koydu. Çalışma, dokuz haftalık egzersiz eğitimi ile günde 2.5 gram ek betain alan 11 genç kadında. Plaseboya kıyasla vücut yağında daha fazla azalma buldu.

195 katılımcıyla yapılan altı çalışmayı içeren 2019'da yapılan ayrı bir sistematik inceleme şu sonuca varmıştır:

Betain takviyesi, toplam vücut yağ kütlesini ve vücut yağ yüzdesini önemli ölçüde azalttı. Vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksinde herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Sonuçlar, diyet betain takviyesinin vücut yağını azaltmada etkili bir yaklaşım olabileceğini öne sürdü.

İnceleme ayrıca, betainin vücut yağını azaltma üzerindeki olumlu etkilerinin kemirgenler, domuzlar. Ve kümes hayvanları üzerindeki çalışmalarda gösterildiğine dikkat çekti.

5. Karaciğer Fonksiyonu ve Detoksifikasyona Yardımcı Olur 

Betainin bir diğer olumlu etkisi de, detoksifikasyona. Ve karaciğerin yağları (lipidleri) sindirme sürecine yardımcı olarak karaciğer sağlığını destekliyor gibi görünüyor.

Yağ ve alkol kötüye kullanımı, obezite, diyabet ve diğer nedenler gibi belirli koşullar nedeniyle karaciğerde tehlikeli seviyelere kadar birikebilir. Ancak betain, yağların parçalanması ve vücuttan atılması gibi karaciğer temizleme işlevlerine yardımcı olabilir.

Betain ayrıca karaciğerin toksinleri ve kimyasalları atmasına yardımcı olarak. Sindirim sistemi hasarı ve toksinlere maruz kalma sonucu oluşabilecek diğer vücut hasarlarını önlemekte gibi görünmektedir.

Ayrıca, ilaçlar ve pestisitler yoluyla vücuda girebilen toksik kimyasal maddeler olan etanol. Ve karbon tetraklorür gibi hepatotoksinlerle karşı karaciğeri koruduğu tespit edilmiştir.

6. Sindirime Yardımcı Olabilir 

Betain, bazen betain hidroklorür (HCl) formundaki takviyeler için kullanılır. Betain HCl'nin, midedeki hidroklorik asit konsantrasyonunu artırarak gıdaların parçalanması. Ve besinlerin kullanılması için gereken asidi sağladığı düşünülmektedir.

Mide asidi düşük bazı insanlarda, betainin hafifletmeye yardımcı olabileceği bir dizi sindirim problemi yaşanabilir.

Bazı insanlar, midenin yiyecekleri sindirmesine ve işlemesine yardımcı olarak yemeklerden önce betain HCl takviyesi almayı faydalı buluyor. İlaç kullanımı veya diğer sindirim sorunları nedeniyle hazımsızlık yaşayan kişilerde olumlu sonuçlar bulunmuştur.

Yemeklerden önce betain HCl almak, sindirim sağlığını ve bağırsak sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda önemlidir, çünkü bağışıklık sistemi, bağışıklığı artırmada bağırsak florasının sağlığına büyük ölçüde bağımlıdır.

7. Ağrı ve Ağrıların Hafiflemesine Yardımcı Olur 

Çalışmalar, betainin kas ağrıları ve sızılarına olumlu fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Atlar üzerinde yapılan çalışmada, betain takviyesi alan atlarda, egzersiz sonrası laktat asit düzeyleri (kas yorgunluğuyla ilişkili) daha düşüktü.

Bu durum, yoğun egzersiz yapan veya eklem hasarı kaynaklı ağrı semptomları yaşayan kişiler için faydalı olabilir.

8. Alkolizmden Oluşan Bedensel Hasarın Onarılmasına Yardımcı Olur 

Betain, karaciğerde yağ birikimine yol açan alkol kaynaklı karaciğer hasarını tedavi etmekte kullanılır. Yağ azaltıcı (lipotropik) etkilere sahiptir, bu nedenle, karaciğerin işlevine destek olarak. Ve yağları uzaklaştırarak yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde önemli ilerlemeler kaydettiği gösterilmiştir.

9. Cilt Sağlığını Destekleyebilir

Cilt bakım ürünlerinde bulunan betain ne işe yarar? Kırışıklıkları önlemeye yardımcı olmak gibi belirli yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca nemi ciltte tutma şekli nedeniyle doğal bir nemlendirici görevi görerek cildi nemli tutabilir. Bu, potansiyel olarak tahriş olmuş ve kuru cildi yatıştırırken cildin dokusunu korumaya yardımcı olduğu anlamına gelir.

Batı ülkelerinde betain eksikliği yaygın olarak düşünülmez. Çünkü genellikle diyet yoluyla alınan miktar yeterlidir. Bunun bir nedeni, çoğu insanın diyetinde önemli bir yer tutan buğday ürünlerinin yüksek miktarlarda betain içermesidir.

Betain açısından zengin yiyecekler tüketilmediğinde ne olur?

Doğrudan düşük betain alımından kaynaklansa da, düşük diyetle alınan betain miktarı kanda yüksek homosistein seviyelerinin oluşumuna katkıda bulunabilir. Düşük betain seviyelerinin tüketilmesinin en büyük tehdidi, kanda yüksek homosistein ile ilgili semptomların yaşanmasıdır. Bu durum, genellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde, alkolizm problemi olanlarda. Veya yüksek homosisteine yol açan genetik koşullara sahip çocuklarda görülür. Bu durum nadir olmakla birlikte, ciddi düzeyde yükselmiş homosistein seviyeleri gelişim sorunlarına. Osteoporoza (ince kemikler), görme anormalliklerine, kan pıhtılarının oluşumuna. Ve kan damarlarının daralmasına ve sertleşmesine neden olabilir.

En İyi Gıda Kaynakları

Hangi gıdalar betain içerir? 

İşte betain için en iyi 12 besin kaynağı:

 1. Buğday Kepeği – 1/4 su bardağı pişmemiş (yaklaşık 15 gram): 200 mg

 2. Quinoa – Yaklaşık 1 su bardağı pişmiş veya 1/4 su bardağı pişmemiş: 178 mg

 3. Pancar – 1 su bardağı çiğ: 175 mg

 4. Ispanak – 1 su bardağı pişmiş: 160 mg

 5. Amaranth Tahıl - Yaklaşık 1 su bardağı pişmiş veya 1/2 su bardağı pişmemiş: 130 mg

 6. Çavdar Tanesi – Yaklaşık 1 su bardağı pişmiş veya 1/2 su bardağı pişmemiş: 123 mg

 7. Kamut Buğday Tahıl - Yaklaşık 1 su bardağı pişmiş veya 1/2 su bardağı pişmemiş: 105 mg

 8. Bulgar Tahıl - Yaklaşık 1 su bardağı pişmiş veya 1/2 su bardağı pişmemiş: 76 mg

 9. Tatlı Patates – 1 orta boy patates: 39 mg

 10. Hindi Göğsü - 1 pişmiş göğüs: 30 mg

 11. Dana eti - 3 ons: 29 mg

 12. 12.Sığır eti - 3 ons pişmiş: 28 mg

Etiketler: Betaine Nedir? Ne işe Yarar?, Betaine faydaları,
Temmuz 29, 2021
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR