Cla Nedir? Ne İşe Yarar? Zararları

Cla Nedir? Ne İşe Yarar? Zararları

CLA Konjuge Linoleik Asit Hakkında

Tüm yağlar eşit özelliklere sahip değildir. Bazıları sadece enerji için kullanılırken, bazılar ise güçlü sağlık etkilerine sahiptir. Konjuge linoleik asit (CLA), çeşitli sağlık yararları olan et ve süt ürünlerinde bulunan bir yağ asididir. Aynı zamanda popüler bir kilo kaybı takviyesidir.

Bu makale, CLA' nın kilonuz ve genel sağlığınız üzerindeki etkisini incelemektedir.

Nedir? Ne İşe Yarar?

Linoleik asit, en yaygın omega-6 yağ asididir ve bitkisel yağlarda büyük miktarlarda bulunurken, aynı zamanda çeşitli diğer gıdalarda da daha az miktarlarda bulunur.

"Konjuge" önek, yağ asidi molekülündeki çift bağların düzenlenmesi ile ilgilidir.

28 farklı CLA formu vardır.

Bu formlar arasındaki fark, çift bağlarının çeşitli şekillerde düzenlenmesidir. Bunun kadar ufacık bir şeyin hücrelerimizde dünyalar kadar fark yaratabileceğini akılda tutmak önemlidir.

CLA esasen bir tür çoklu doymamış, omega-6 yağ asididir. Başka bir deyişle, teknik olarak bir trans yağdır. Ancak birçok sağlıklı gıdada bulunan doğal bir trans yağ türüdür.

Çok sayıda araştırma, CLA gibi doğal trans yağlardan farklı olan endüstriyel trans yağların yüksek miktarlarda tüketildiğinde zararlı olduğunu gösteriyor.

ÖZET: CLA, bir tür omega-6 yağ asididir. Teknik olarak bir trans yağ olmasına rağmen, sağlığınıza zarar veren endüstriyel trans yağlardan çok farklıdır.

Hangi Gıdalarda Bulunur?

CLA' nın ana besin kaynakları, inek, keçi ve koyun gibi geviş getirenlerin et ve sütüdür.

Bu gıdalardaki toplam CLA miktarı, hayvanların ne yediğine bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir.

Örneğin, otla beslenen ineklerden elde edilen sığır ve süt ürünlerinde CLA içeriği, tahılla beslenen ineklere göre %300-500 daha yüksektir.

Çoğu insan zaten beslenme diyetleri yoluyla bir miktar CLA almaktadır. ABD'de ortalama alım, kadınlar için günde yaklaşık 151 mg ve erkekler için 212 mg'dır.

ÖZET: CLA' nın ana diyet kaynakları, inek, keçi ve koyunlardan elde edilen süt ve et iken, CLA takviyeleri kimyasal olarak bitkisel yağların değiştirilmesiyle yapılır.

Yağ Yakmaya ve Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir mi?

CLA'nın biyolojik aktivitesi ilk olarak farelerde kanserle savaşmaya yardımcı olabileceğini belirten araştırmacılar tarafından keşfedildi.

Daha sonra, diğer araştırmacılar vücut yağ seviyelerini de azaltabileceğini belirlediler.

Obezite dünya çapında arttıkça, potansiyel bir kilo verme tedavisi olarak CLA' ya ilgiyi arttırmaktadır.

Aslında, CLA dünyadaki en kapsamlı şekilde incelenen kilo kaybı takviyesi olabilir.

Hayvan çalışmaları, CLA' nın vücut yağını çeşitli şekillerde azaltabileceğini göstermektedir.

Fare çalışmalarında, gıda alımını azalttığı, yağ yakmayı artırdığı, yağ yıkımını uyardığı ve yağ üretimini engellediği bulunmuştur.

CLA ayrıca, karışık sonuçlarla birlikte, insanlarda bilimsel deneylerin altın standardı olan randomize kontrollü çalışmalarda kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Bazı çalışmalar, CLA' nın insanlarda önemli yağ kaybına neden olabileceğini göstermektedir. Ayrıca vücut yağını azaltarak ve kas kütlesini artırarak vücut kompozisyonunu iyileştirebilir.

Bununla birlikte, bazı çalışmalarda hiçbir etki göstermemiştir.

18 kontrollü çalışmanın gözden geçirilmesinde, CLA' nın orta düzeyde yağ kaybına neden olduğu bulundu.

Etkiler en çok ilk altı ayda belirgindir, bundan sonra yağ kaybı iki yıla kadar plato yapmaktadır.

Buna göre, CLA yaklaşık altı ay boyunca haftada ortalama 0,2 pound (01.kg) yağ kaybına neden olabilir.

Başka bir inceleme, CLA' nın bir plasebodan yaklaşık 3 pound (1,3 kg) daha fazla kilo kaybına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Bu kilo verme etkileri istatistiksel olarak anlamlı olsa da küçüktürler.

ÖZET: CLA takviyeleri yağ kaybıyla bağlantılı olsa da etkileri küçüktür, fakat bir L-Karnitin takviyesiyle alınması etkilerini arttırabilir.

Faydaları

Doğada, CLA çoğunlukla geviş getiren hayvanların yağlı etlerinde ve süt ürünlerinde bulunur.

Birçok uzun vadeli gözlemsel çalışma, daha fazla miktarda CLA tüketen kişilerde hastalık riskini değerlendirmiştir.

Özellikle, gıdalardan çok fazla CLA alan kişiler, tip 2 diyabet ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür.

Ek olarak, ineklerin tahıl yerine ağırlıklı olarak ot yediği ülkelerde yapılan araştırmalar, vücutlarında en fazla CLA bulunan kişilerin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, bu düşük risk, K2 vitamini gibi otla beslenen hayvansal ürünlerdeki diğer koruyucu bileşenlerden de kaynaklanabilir.

Tabii ki, otla beslenen sığır eti ve süt ürünleri, çeşitli başka nedenlerle sağlıklıdır.

ÖZET: Birçok çalışma, en fazla CLA tüketen kişilerin metabolik sağlıklarını iyileştirdiğini ve birçok hastalık riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

Kullanımı Ve Zararları

Kanıtlar, yiyeceklerden az miktarda doğal CLA almanın faydalı olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, takviyelerde bulunan CLA, bitkisel yağlardan linoleik asidin kimyasal olarak değiştirilmesiyle yapılır. Genellikle gıdalarda doğal olarak bulunan CLA' dan farklı bir formdadırlar.

Ek dozlar ayrıca insanların süt veya etten aldıkları miktarlardan çok daha yüksektir.

Çoğu zaman olduğu gibi, bazı moleküller ve besinler, gerçek gıdalarda doğal miktarlarda bulunduğunda faydalıdır, ancak yüksek dozlarda alındığında zararlı hale gelebilmektedir.

Araştırmalar, CLA takviyelerinde durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda yapılan çok sayıda çalışma, CLA' nın inflamasyonu tetikleyebileceğini, insülin direncine neden olabileceğini ve “iyi” HDL kolesterolü düşürebileceğini ortaya koymaktadır.

İlgili hayvan çalışmalarının birçoğunun, bu kişilerin takviyelerden aldığından çok daha yüksek dozlar kullandığını unutmayın.

Bununla birlikte, makul dozlar kullanan bazı insan çalışmaları, CLA takviyelerinin diyare, insülin direnci ve oksidatif stres dahil olmak üzere birkaç hafif veya orta dereceli yan etkiye neden olabileceğini göstermektedir.

ÖZET: Çoğu takviyede bulunan CLA, gıdalarda doğal olarak bulunan CLA'dan farklıdır. Birkaç hayvan çalışması, artan karaciğer yağı gibi CLA'nın zararlı yan etkilerini gözlemledi.

Dozaj ve Güvenlik

CLA ile ilgili çoğu çalışmada günde 3,2-6,4 gram dozlar kullanılmıştır.

Bir inceleme, kilo kaybı için günde en az 3 gramın gerekli olduğu sonucuna varmıştır.

Günde 6 grama kadar olan dozlar güvenli kabul edilir ve insanlarda ciddi olumsuz yan etkiler bildirilmemiştir.

FDA, CLA'nın gıdalara eklenmesine izin vermektedir ve ona bir GRAS (genellikle güvenli olarak kabul edilir) statüsü verir.

Ancak dozunuz arttıkça yan etki riskinin de arttığını unutmayın.

ÖZET: CLA üzerine yapılan çalışmalarda genellikle günde 3,2-6,4 gramlık dozlar kullanılmıştır. Kanıtlar, günde 6 grama kadar dozlarda ciddi yan etkilere neden olmadığını, ancak daha yüksek dozların riskleri artırdığını gösteriyor.

Cla Nedir? Ne İşe Yarar? Faydaları

Sonuç Olarak

Çalışmalar, CLA'nın kilo kaybı üzerinde sadece mütevazı etkileri olduğunu göstermektedir.

Günde 6 grama kadar olan dozlarda ciddi yan etkilere neden olmamasına rağmen, ek dozların uzun vadeli sağlık etkileri konusunda endişeler mevcuttur.
Etiketler: Cla Nedir? Ne İşe Yarar? Zararları, Cla Kullanımı
Haziran 11, 2021
Listeye dön