Kompleks Proteinler

Kompleks proteinler, içeriğinde birden fazla protein çeşidini içinde barındırırlar. Genellikle içeriklerinde hızladan yavaşa doğru salınımlı protein içerirler.

Kısaca bahsedecek olursak;

Whey protein 1-3 saat diliminde

Yumurta proteini 2-4  saat aralığında

Casin proteini 4-6 saat aralığında salınım gösterirler.

 

1