Chromium Picolinate Faydaları Nelerdir?

Chromium Picolinate Faydaları Nelerdir

Krom Pikolinat: Faydaları Nelerdir?

Krom pikolinat almak, kan şekeri seviyesini düşürebilir. Vücudun insülin tepkisine fayda sağlayabilir. Bunu yiyeceklerden ve bazı takviyelerden alabilirsiniz.

Krom pikolinat, takviyelerde bulunabilen mineral kromun bir formudur.

Bu ürünlerin birçoğu, besin metabolizmasını iyileştirdiği ve kilo kaybı sağladığı iddiasındadır.

Ancak, birçok kişi güvenlik ve etkinliğini merak etmektedir.

Bu makale, krom pikolinatının olası birkaç faydasını tartışacak ve denemeye değer olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacaktır.

Krom Pikolinat Nedir?

Krom, birkaç formda bulunan bir mineraldir. Tehlikeli bir formu endüstriyel kirlilikte bulunabilirken, güvenli bir form birçok yiyecekte doğal olarak bulunur.

Bu güvenli form, genellikle vücut için gerekli kabul edilen üç değerli kromdur, yani diyetten alınması gerekir.

Bazı araştırmacılar bu mineralin gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulasalar da, vücutta birkaç önemli işlevi yerine getirir.

Örneğin, insülin hormonunun vücuttaki işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olan kromodulin adında bir molekülün bir parçasıdır.

İnsülin, pankreas tarafından salgılanan ve vücudun karbonhidrat, yağ ve protein işlemesinde önemli olan bir moleküldür.

İlginç bir şekilde, kromun bağırsaklardaki emilimi çok düşüktür, alınan kromun %2,5'inden daha azı emilir.

Ancak, krom pikolinat, daha iyi emilen alternatif bir krom formudur. Bu nedenle, bu tip genellikle diyet takviyelerinde bulunur.

Krom pikolinat, üç pikolinik asit molekülüne bağlı mineral kromdur.

Özet: Krom, birçok yiyecekte düşük dozlarda bulunan bir mineraldir. Besin metabolizmasındaki rolü ve insülin hormonuna olan etkisiyle besin metabolizmasında rol oynar. Diyet takviyelerinde sıklıkla bulunan form krom pikolinattır.

Kan Şekeri Üzerindeki Etkisi

Sağlıklı insanlarda, insülin hormonu, kan şekerinin vücudun hücrelerine taşınmasını sinyallemekte önemli bir role sahiptir.

Diyabetli kişilerde, vücudun insüline normal tepkisinde sorunlar vardır.

Birkaç çalışma, krom takviyelerinin diyabetli kişilerde kan şekerini iyileştirebileceğini göstermiştir.

Bir çalışma, 16 haftalık 200 μg/gün kromun, kan şekerini ve insülini düşürdüğünü ve vücudun insüline tepkisini iyileştirdiğini bulmuştur.

Diğer araştırmalar, daha yüksek kan şekeri ve daha düşük insülin duyarlılığına sahip olanların krom takviyelerine daha iyi yanıt verebileceğini göstermiştir.

Ayrıca, 62.000'den fazla yetişkinin yer aldığı büyük bir çalışmada, krom içeren diyet takviyeleri alanların diyabet olma olasılığının %27 daha düşük olduğu bulunmuştur.

Ancak, üç veya daha fazla ay süren krom takviyesi çalışmaları, tip 2 diyabetli yetişkinlerde kan şekerinde iyileşme göstermemiştir.

Dahası, diyabeti olmayan obez yetişkinlerde yapılan araştırmalar, günde 1.000 μg krom pikolinatın vücudun insüline tepkisini iyileştirmediğini bulmuştur.

Aslında, 425 sağlıklı kişinin büyük bir incelemesi, krom takviyelerinin şeker veya insülin seviyelerini değiştirmediğini bulmuştur.

Genel olarak, bu takviyelerin diyabetli kişilerde bazı faydaları görülmüş olsa da, her durumda değil.

Özet: Diyabetli kişiler için, krom takviyeleri, vücudun insüline tepkisini iyileştirmede veya kan şekerini düşürmede etkili olabilir. Ancak, sonuçlar karışık olmuş ve bu faydalar genellikle diyabeti olmayan kişilerde gözlenmemiştir.

Açlığı ve İştahı Azaltabilir

Kilo vermeye çalışan ve kiloyu korumaya çalışan çoğu kişi, açlık hissi ve güçlü yiyecek istekleri ile tanıdıktır.

Sonuç olarak, bu istekleri kontrol altına alabilecek yiyecekler, takviyeler veya ilaçlara ilgi duyan birçok kişi vardır.

Birkaç çalışma, krom pikolinatının bu kapasitede kullanışlı olup olmadığını incelemiştir.

8 haftalık bir çalışmada, günde 1.000 μg krom (krom pikolinat formunda), sağlıklı aşırı kilolu kadınlarda yiyecek alımını, açlığı ve istekleri azaltmıştır.

Araştırmacılar, kromun beyin üzerindeki etkilerinin bu etkileri üretmiş olabileceğini bildirmiştir.

Diğer araştırmalar, yeme bozukluğu veya depresyonu olan kişileri incelemiştir. Çünkü bu gruplar, istekleri veya açlığı bastırmadan en çok fayda sağlayabilir.

8 haftalık bir çalışma, 113 depresyon hastasını, günde 600 μg krom (krom pikolinat formunda) veya bir placebo alacak şekilde atadı.

Araştırmacılar, krom pikolinat takviyeleriyle, placeboya kıyasla iştah ve isteklerin azaldığını bulmuştur.

Ayrıca, küçük bir çalışma, yeme bozukluğu çeken kişilerde olası faydaları gözlemlemiştir.

Özellikle, günde 600 ila 1.000 μg dozlar, yeme bozukluğu ataklarının sıklığında ve depresyon belirtilerinde azalmalara yol açmış olabilir.

Özet: Sınırlı kanıtlar olmasına rağmen, bazı raporlar günde 600 ila 1.000 μg krom pikolinatın. Bazı kişilerde açlığı, istekleri ve yeme bozukluklarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kilo Kaybına Yardımcı Olur mu?

Kromun besin metabolizmasındaki rolü ve yeme davranışı üzerindeki olası etkileri nedeniyle. Birkaç çalışma, bunun etkili bir kilo kaybı takviyesi olup olmadığını incelemiştir.

Bir analiz, kilo kaybı için bu mineralin yararlı olup olmadığını görmek üzere 622 aşırı kilolu veya obez kişiyi içeren 9 farklı çalışmayı inceledi.

Bu çalışmalarda günde 1.000 μg'a kadar krom pikolinat dozları kullanılmıştır.

Genel olarak, bu araştırma, krom pikolinatın aşırı kilolu veya obez yetişkinlerde çok küçük miktarlarda kilo kaybı (2.4 pound veya 1.1 kg) ürettiğini buldu.

Ancak, araştırmacılar, bu miktarın kilo kaybının etkisinin tartışmalı olduğunu ve takviyenin etkinliğinin hala belirsiz olduğunu sonuçlandırdı.

Krom ve kilo kaybı üzerine mevcut araştırmaları derinlemesine analiz eden başka bir çalışma benzer bir sonuca vardı.

11 farklı çalışmayı analiz eden araştırmacılar, 8 ila 26 haftalık krom takviyesi ile sadece 1.1 pound (0.5 kg) kilo kaybı buldular.

Sağlıklı yetişkinlerde yapılan birçok diğer çalışma, bu takviyenin vücut kompozisyonu (vücut yağı ve yağsız kitle) üzerinde egzersizle birleştirildiğinde bile etkisi olmadığını göstermiştir.

Özet: Mevcut kanıtlara dayanarak, krom pikolinat, aşırı kilolu veya obez bireylerde anlamlı kilo kaybı üretmede etkili değildir. Normal kilolu bireylerde, egzersizle birleştirildiğinde bile daha az etkili görünmektedir.

Yiyecek Kaynakları

Krom pikolinat tipik olarak diyet takviyelerinde bulunsa da. Birçok yiyecek mineral krom içerir.

Ancak, tarımsal ve üretim süreçlerinin yiyeceklerde ne kadar krom olduğunu etkilediğini unutmamak önemlidir.

Bu nedenle, belirli bir yiyeceğin gerçek krom içeriği değişebilir. Yiyeceklerin krom içeriği hakkında güvenilir bir veritabanı yoktur. Ayrıca, birçok farklı yiyecek bu minerali içerse de, çoğu çok küçük miktarlarda içerir (porsiyon başına 1–2 μg).

Amerika Birleşik Devletleri'nde, erişkin erkekler için önerilen günlük krom alımı 35 μg/gün ve erişkin kadınlar için 25 μg/gündür.

50 yaşından sonra, önerilen alım erkekler için 30 μg/güne ve kadınlar için 20 μg/güne düşer.

Ancak, bu öneriler belirli popülasyonlardaki ortalama alımların tahminleri kullanılarak geliştirildiği için, oldukça geçicidir.

Gerçek krom içeriği çoğu yiyecekte belirsiz olduğu ve alım önerileri geçici olduğu halde, krom eksikliği çok nadir görülür.

Genel olarak, et, tam tahıl ürünleri ve bazı meyve ve sebzeler iyi krom kaynakları olarak kabul edilir.

Bazı araştırmalar, brokolinin krom açısından yüksek olduğunu, yaklaşık olarak yarım bardakta 11 μg olduğunu bildirmiştir. Portakal ve elmalar porsiyon başına yaklaşık 6 μg içerebilir.

Genel olarak, çeşitli işlenmemiş yiyecekler içeren dengeli bir diyet tüketmek, krom ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olabilir.

Özet: Yiyeceklerdeki gerçek krom içeriği ve bu mineralin önerilen alımı geçicidir. Ancak, krom birçok farklı yiyecekte düşük seviyelerde bulunur ve eksiklik nadirdir.

Krom Takviyesi Almalı mısınız?

Kromun vücuttaki önemli rolleri nedeniyle, birçok kişi diyet takviyesi olarak ek krom tüketmenin iyi bir sağlık stratejisi olup olmadığını merak etmiştir.

Krom İçin Belirli Bir Üst Limit Yoktur

Birçok çalışma, kromun kan şekeri kontrolü ve kilo kaybı üzerindeki etkilerini incelemiştir.

Ancak, belirli bir besinin potansiyel faydalarını incelemenin yanı sıra. Fazla tüketmenin tehlikelerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ulusal Tıp Akademisi, genellikle belirli besinler için tolere edilebilir üst alım seviyesi (UL) belirler. Bu seviyenin aşılması toksisite veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ancak, sınırlı mevcut bilgi nedeniyle, krom için UL belirlenmemiştir.

Krom Pikolinatının Güvenliği

Resmi bir UL olmamasına rağmen, bazı araştırmacılar, takviyelerde sıklıkla bulunan krom pikolinat formunun gerçekten güvenli olup olmadığını sorgulamıştır.

Bu krom formunun vücutta nasıl işlendiğine dayanarak, hidroksil radikalleri adı verilen zararlı moleküller üretilebilir.

Bu moleküller, genetik materyalinize (DNA) zarar verebilir. Diğer sorunlara neden olabilir.

İlginç bir şekilde, pikolinat, krom takviyelerinin çok popüler bir formu olmasına rağmen. Bu olumsuz etkiler yalnızca bu form yutulduğunda vücutta meydana gelebilir.

Bu endişelere ek olarak, bir vaka çalışması, kilo kaybı amacıyla günde 1.200 ila 2.400 μg krom pikolinat alan bir kadında ciddi böbrek sorunları bildirmiştir.

Bu takviyenin alımıyla ilişkilendirilen diğer izole sağlık sorunları da rapor edilmiştir.

Almaya Değer mi?

Olası güvenlik endişelerine ek olarak, krom takviyeleri bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunlar arasında beta blokerler ve non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) bulunur.

Ancak, fazla kroma açıkça bağlanabilecek olumsuz etkiler nadirdir.

Bu, kısmen, krom takviyelerinin birçok çalışmasının herhangi bir olumsuz olayın meydana gelip gelmediğini bildirmediği gerçeğinden kaynaklanabilir.

Genel olarak, sorgulanabilir faydalar ve olası sağlık endişeleri nedeniyle. Krom pikolinatın diyet takviyesi olarak alınmaması önerilmiştir.

Bu diyet takviyesini tüketmek istiyorsanız, istenmeyen etkiler veya ilaç etkileşimleri olasılığı nedeniyle sağlık hizmeti sağlayıcınızla konuşmak en iyisidir.

Özet: Zararlı olabilecek belirli bir diyet krom alım seviyesi yoktur. Ancak, sınırlı bilgi mevcut olmasına rağmen, pikolinat formundaki kromun vücudunuzda olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda endişeler vardır.

Sonuç: Krom Pikolanat Faydaları

Krom pikolinat, diyet takviyelerinde yaygın olarak bulunan kromun bir formudur.

Diyabetli kişilerde vücudun insüline tepkisini iyileştirmede veya kan şekeri seviyelerini düşürmede etkili olabilir. Dahası, açlık, istek ve yeme bozukluklarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Ancak, krom pikolinat, anlamlı kilo kaybı sağlamada etkili değildir.

Krom eksikliği nadir görülür ve pikolinat formundaki kromun vücudunuzda zararlı etkilere yol açabileceği konusunda endişeler vardır.

Genel olarak, çoğu insan için krom pikolinat almaya değmez. Almayı düşünüyorsanız, riskler ve faydalar hakkında deneyimli bir sağlık hizmeti sağlayıcısıyla konuşmalısınız.

Etiketler: Chromium Picolinate Faydaları Nelerdir?, Krom Pikolinat nedir? Zararları
Ağustos 29, 2021
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR