Çakra Nedir?

7 Çakra ve Anlamları: Enerji Merkezlerinizi Keşfedin!

Yeni Başlayanlar İçin 7 Çakranı Anlamı ve Rehberi

Yedi çakranın vücudunuzdaki omurgadan aşağıya doğru uzanan ana enerji noktaları olduğu düşünülür. İşte bu eski, karmaşık enerji sistemi hakkında bilmeniz gerekenler.

Muhtemelen yoga dersinde bunlardan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Televizyonda ya da bir filmde birisinin bunların bloke olmasından bahseden. "Yeni Çağ" karakterlerine hemen hemen hepimiz denk gelmişizdir.

7 Çakra ve anlamları

Belki birisi size belirli bir çakra üzerinde çalışmanız gerektiği tavsiyesini bile vermiştir. Ancak bu, onların ne olduğunu bildiğiniz anlamına gelmez. İçiniz rahat olsun; yalnız değilsiniz.

Çakraların Tarihçesi ve Kökeni

Çakraların tarihi, eski Hindu ve Budist öğretilerine dayanır. Bu sistemin kökeni, M.Ö. 1500-500 yılları arasında yazılan Vedik metinlere kadar uzanır. Bu metinlerde, enerji akışını düzenlediği ve beden ile zihin arasındaki dengeyi sağladığı belirtilir.

Hindu gelenekleri ve bazı inanç sistemleri, onların varlığını ve işlevlerini kabul eder. Budizm'de ise, meditasyon ve ruhsal gelişim yoluyla aydınlanmaya ulaşmanın bir yolu olarak görülür.

Çakra Nedir?

Çakra (Sanskritçe'de "cakra"), "tekerlek" anlamına gelir. Vücudunuzdaki enerji noktalarını ifade eder.

Sinir demetlerine, ana organlara ve enerjik bedenimizin duygusal. Ve fiziksel sağlığımızı etkileyen bölgelerine karşılık geldiklerinden "açık" ve hizalı olması gerekir. Enerji disklerini döndürdükleri düşünülmektedir.

Bazıları 114 farklı türü olduğunu söyler; ancak omurganız boyunca uzanan yedi ana çakra bulunur. Bunlar, çoğumuzun bahsederken kast edilenlerdir.

Bu yedi ana çakranın her birinin karşılık gelen bir:

 • numarası,
 • adı,
 • rengi,

sakrumdan başın tepesine kadar olan omurganın belirli bir alanı ve sağlık odağı vardır.

Çakra Sistemi ve İşlevleri

Çakra sistemi, vücudumuzdaki enerji akışını düzenleyen yedi ana enerji merkezi üzerine kuruludur. Her biri, belirli bir frekansta titreşir ve bu titreşimler, bedenimizdeki farklı organ ve sistemlerle bağlantılıdır. Enerji akışının dengelenmesi ve beden ile zihin arasındaki uyumun sağlanması için hayati önem taşır. Çakra olarak bilinen bu enerji merkezleri, ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı doğrudan etkiler.

Yedi Ana Çakra

Vücudumuzda yedi ana çakra bulunur ve her biri belirli bir organ ya da duygusal durumu yönetir:

 • Kök Çakrası: Hayatta kalma ve güvenlik ile ilgilidir. Rengi kırmızı.
 • Sakral Çakrası: Yaratıcılık ve cinsellik ile ilgilidir. Rengi turuncu.
 • Solar Pleksus Çakrası: Güç ve özsaygı ile ilgilidir. Rengi sarı.
 • Kalp Çakrası: Sevgi ve şefkat ile ilgilidir. Rengi yeşil.
 • Boğaz Çakrası: Kendinizi ifade etme ile ilgilidir. Rengi mavi.
 • Alın Çakrası: Sezgi ve bilgelik ile ilgilidir. Rengi çivit mavisi.
 • Taç Çakrası: Ruhsal bağlantı ve aydınlanma ile ilgilidir. Rengi mor ya da beyaz.

 

Kök Çakra: Hayatta Kalma ve Güvenlik

Kök çakra, omurganın en alt kısmında yer alır ve hayatta kalma ile güvenlik duygularımızı yönetir. Fiziksel güvenliğimizi, temel ihtiyaçlarımızı ve hayatta kalma iç güdülerimizi temsil eder. Kök çakranın rengi kırmızıdır ve bu renk, enerjinin gücünü ve hayatta kalma arzusunu simgeler. Dengeli bir kök, güvenli ve istikrarlı bir yaşam sağlar.

Kök Çakra: Hayatta Kalma ve Güvenlik

Tıkanmış bir kök çakra, kabızlık, mesane veya kolon sorunları gibi fiziksel sorunlar ya da mali durum. Veya temel ihtiyaçlarımız ve refahımız konusunda duyulan güvensizlik hissiyle kendini gösterebilir. Hizalı ve açık olduğunda, hem fiziksel hem de duygusal olarak topraklanmış ve güvende hissederiz.

Sakral Çakra: Yaratıcılık ve Cinsellik

Sakral çakra, göbek bölgesinde yer alır ve yaratıcılık ile cinsellik duygularımızı yönetir. Hayal gücünü ve duygusal dengeyi temsil eder. Rengi turuncudur ve bu renk, coşku ve yaratıcı enerjiyi simgeler. Dengeli bir sakral, yaratıcı potansiyelimizi ve duygusal sağlığımızı destekler.

Sakral Çakra: Yaratıcılık ve Cinsellik

Sakral ile ilgili sorunlar,

 • idrar yolu enfeksiyonları,
 • bel ağrısı,
 • iktidarsızlık

Gibi ilgili organlarla ilgili sorunlar yoluyla görülebilir.

Duygusal olarak bu çakra, öz değer duygularımızla ve daha spesifik olarak;

 • zevk,
 • cinsellik,
 • yaratıcılık

Konusundaki öz değerimizle bağlantılıdır.

Solar Pleksus Çakrası: Güç ve Özsaygı

Solar pleksus çakrası, göbek deliğinin hemen üzerinde yer alır ve kişisel güç ile özsaygı duygularımızı yönetir. Bu çakra, irade gücümüzü ve kendimize olan güvenimizi temsil eder. Solar pleksus çakrasının rengi sarıdır ve bu renk, içsel gücü ve kararlılığı simgeler. Dengeli bir solar pleksus çakrası, güçlü bir benlik algısı ve yüksek bir özsaygı sağlar.

Solar Pleksus Çakrası: Güç ve Özsaygı

 

Üçüncü çakradaki tıkanıklıklar genellikle ülser, mide yanması, yeme bozuklukları ve hazımsızlık gibi sindirim sorunları nedeniyle yaşanır. Kişisel gücümüzün çakrasıdır. Bu, öz saygımız ve özgüvenimizle ilgili olduğu anlamına gelir.

 Kalp Çakrası: Sevgi ve Şefkat

Kalp çakrası, göğüs bölgesinde yer alır ve sevgi ile şefkat duygularımızı yönetir. Kalp çakrasında bulunan enerjiyi ve duygusal dengeyi temsil eder. Rengi yeşildir ve bu renk, huzur ve sevgi dolu bir yaşamı simgeler. Dengeli bir kalp çakrası, sevgi dolu ve şefkatli ilişkiler kurmamızı sağlar.

 Kalp Çakrası: Sevgi ve Şefkat

 

Kalpteki blokajlar, kalp sorunları, astım ve kilo sorunları yoluyla fiziksel sağlığımızda kendini gösterebilir. Ancak blokajlar genellikle insanların eylemleri aracılığıyla daha da net bir şekilde görülür.

Kalp çakrası blokajı olan insanlar genellikle kendi zararlarına başkalarını ilk sıraya koyarlar. Alt ve üst çakralar arasındadır. Dolayısıyla üst ve alt arasındaki boşluğu doldurur.

Aynı zamanda başkalarını sevme ve onlarla bağlantı kurma yeteneğimizi de temsil eder. Uyum bozulduğunda kendimizi yalnız, güvensiz ve yalıtılmış hissetmemize neden olabilir.

Boğaz Çakrası: Kendinizi İfade Etme

Boğaz çakrası, boğaz bölgesinde yer alır ve kendinizi ifade etme yeteneğimizi yönetir. Boğaz çakranızdaki enerjiyi ve iletişim yeteneğimizi temsil eder. Rengi mavidir ve bu renk, açık ve dürüst iletişimi simgeler. Dengeli bir boğaz çakrası, etkili iletişim ve kendini ifade etme becerisini destekler.

Boğaz Çakrası: Kendinizi İfade Etme

 

Beklenildiği gibi bu çakra, sözlü iletişim yeteneğimizle bağlantılıdır.

Ses ve boğaz sorunlarının yanı sıra o bölgeyi çevreleyen

 • dişler,
 • diş etleri,
 • ağız

Gibi her şeydeki sorunlar bir blokaja işaret edebilir.

Blokajlar veya yanlış hizalama, baskın konuşmalarda, dedikodu yapmada, düşünmeden konuşmada ve aklınızı konuşmakta zorluk yaşamanızda da görülebilir.

Uyum içinde olduğunuzda, şefkatle konuşacak ve dinleyeceksiniz. Konuştuğunuzda kendinizi güvende hissedeceksiniz. Çünkü sözlerinizle kendinize karşı dürüst olduğunuzu biliyorsunuz.

Alın Çakrası: Sezgi ve Bilgelik

Alın çakrası, kaşların arasında yer alır ve sezgi ile bilgelik duygularımızı yönetir. Bu çakra, alın çakrası olarak bilinen enerjiyi ve ruhsal farkındalığı temsil eder.

Alın çakrasının rengi çivit mavisidir ve bu renk, derin düşünce ve içsel bilgelik ile ilişkilidir. Dengeli bir alın çakrası, yüksek bir sezgi ve ruhsal anlayış sağlar.

Alın Çakrası: Sezgi ve Bilgelik l

 

Bu çakra, fiziksel olarak başın üzerinde yer aldığından tıkanıklıklar baş ağrısı, görme veya konsantrasyon sorunları ve işitme sorunları olarak kendini gösterebilir.

Gerçeği dinlemekte güçlük çeken ("her şeyi biliyor" gibi görünen) veya sezgileriyle temas halinde olmayan kişilerde de bir engel olabilir. Açık ve hizalı olduğunda, insanların sezgilerini takip edeceği ve büyük resmi görebileceği düşünülüyor.

Taç Çakra: Ruhsal Bağlantı ve Aydınlanma

Taç çakra, başın tepe noktasında yer alır ve ruhsal bağlantı ile aydınlanma duygularımızı yönetir. Bilinen enerjiyi ve evrensel bilinç ile bağlantıyı temsil eder.

Rengi mor ya da beyazdır ve bu renkler, ruhsal aydınlanmayı ve yüksek bilinci simgeler. Dengeli bir taç çakrası, ruhsal bütünlük ve evrensel bilinç ile güçlü bir bağlantı sağlar.

Taç Çakra

 

(Crown Chakra), diğer tüm olanlarla (ve dolayısıyla sistemdeki tüm organlarla) bağlantılıdır. Dolayısıyla yalnızca tüm organlarımızı değil, aynı zamanda beynimizi ve sinir sistemimizi de etkiler.

Aydınlanma çakrası olarak kabul edilir ve hayatımızın amacıyla ve maneviyatımızla olan bağlantımızı temsil eder. Taç çakrası tıkalı olanlar dar görüşlü, şüpheci veya inatçı görünebilir. Bunun açılması, diğer tüm olanların açık kalmasına yardımcı olduğu ve kişiye mutluluk ile aydınlanma getirdiği düşünülmektedir.

Enerji Meridyenleri

Enerji meridyenleri, bedenimizdeki enerji akışını düzenleyen kanallardır. Bu meridyenler, alt ve üst olanlar arasında enerji akışını sağlar. Enerji meridyenlerinin dengesi, beden ve zihin sağlığını doğrudan etkiler. Enerji meridyenlerinin dengelenmesi, genel sağlığımızı ve yaşam kalitemizi artırır.

Çakra Blokajları ve Belirtileri

Çakra blokajları, enerji akışının engellenmesi sonucu oluşur. Bu blokajlar, ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Enerji akışının düzenlenmesi, blokajların giderilmesi ve genel sağlığın korunması için önemlidir. Çakraları açmak ve enerji akışını sağlamak, blokajların neden olduğu sorunları ortadan kaldırır.

Bunlar, bedenin duygulara karşılık gelen enerjik merkezleridir. Çünkü muhtemelen bunlardan biri, siz bu satırları okurken sizinle rezonansa girmiştir. Yarın, farklı bir tanesi sizinle rezonansa girebilir.

Sürekli bir sorun olarak, sıklıkla blokajlarla karşılaştığınız bir çakra olarak. Birinin, sizde diğerlerinden daha fazla yankı uyandırması muhtemeldir.

Ara sıra, başka tıkanıklıklar da ortaya çıkabilir. Bu sistemlerde, bu kalıplar için belirli terimler ve önerilen tedaviler vardır.

Çakraların Dengelenmesi ve Açılması

Çakraların dengelenmesi ve açılması, beden ve zihin sağlığını korumak için önemlidir. Onları açmak ve enerji akışını dengelemek için çeşitli teknikler kullanılabilir.

 • Meditasyon,
 • yoga,
 • nefes egzersizleri,
 • enerji şifa yöntemleri,

dengelerini sağlamak için etkili yöntemlerdir.

Bunların dengelenmesi, ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı destekler.

Ayrıca ''Yogaya Başlamanız için 5 Sihirli Neden'' adlı makalemizi hemen inceleyin!

Etiketler: Çakra Nedir, Çakra Nasıl Açılır, Enerji sistemleri
Şubat 25, 2024
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR